O nás

Žijeme vo svete nových technológií, ktoré nám pomáhajú plniť požiadavky a očakávania dnešnej doby. Bezpečnosť je jednou z nich. Naša spoločnosť má záujem o inovácie, environmentálne technológie a produkty, ktoré otvárajú nové možnosti a udávajú smer k novým víziám. Jedným z týchto produktov je Bonpet - automatická hasiaca ampula, veľmi účinná pri hasení začínajúcich požiarov. V priebehu niekoľkých rokov bolo vyvinuté portfólio výrobkov Bonpet, ktoré zahŕňajú všetky oblasti protipožiarnej ochrany. Od malých prenosných hasiacich prístrojov, špeciálnych prenosných hasiacich prístrojov až po špeciálne automatické hasiace systémy.

Každý jednotlivec, podnik či partner je dôležitým článkom v reťazci a prináša svoj vlastný chýbajúci kúsok do mozaiky úspechu. Všetci naši zamestnanci sa usilujú o dosiahnutie čo najväčšej spokojnosti zákazníkov a preto používame tie najlepšie produkty a top-technológie pri napĺňaní ich očakávaní. Zároveň sa snažíme čo najlepšie prispôsobiť ich potrebám, túžbam a požiadavkám bezpečnosti v živote. Strategický smer rozvoja, bezpečnosti a vysokej kvality výrobkov sú rozlišovacie prvky v renomé našej obchodnej značky.

Náš cieľ

Naším cieľom je ponúknuť zákazníkom produkty, ktoré predstavujú ten najvyšší stupeň technologického vývoja v oblasti protipožiarnej ochrany. Bonpet produkty aj napriek ich jednoduchosti podstatne zvyšujú úroveň ochrany človeka a majetku pred požiarom.

My a naši partneri, cítime najmä zodpovednosť, spoločne vytvárame dynamické a profesionálne pracovné prostredie, ktoré stimuluje tímovú spoluprácu a výmenu vedomostí na národnej a medzinárodnej úrovni. Základom sú kvalita a spoľahlivosť. Vždy kladieme spokojnosť a bezpečnosť našich zákazníkov a ochranu ich majetku do centra všetkých našich činností.

Služby

Poradenstvo v oblasti aktívnej požiarnej ochrany
V oblasti aktívneho protipožiarneho zabezpečenia sa snažíme vhodne zvoliť hasiaci systém a hasiacu látku optimálnu pre daný horľavý materiál.
V tejto oblasti hľadáme optimálne riešenia pre prevenciu šírenia požiaru.
Podľa potrieb investora vypracovávame odborné štúdie protipožiarneho zabezpečenia.
Miesto je určené podľa štandardných nastavení výroby pri zohľadnení možných zdrojov vznietenia.
Profesionálna montáž ampúl Bonpet a aktívnych hasiacich systémov sa vykonáva na základe získaných skúseností o správnom fungovaní systému aktívnej požiarnej bezpečnosti.